نوشته‌ها

شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی

/
نوشتاری در خصوص وظایف و صلاحیتهای شورای عالی مالیاتی
برگ تشخیص مالیات

چگونگی اعتراض به برگ تشخیص مالیات

/
در ادامه نوشتار قبل تحت عنوان اعتراض به برگ تشخیص مالیات، در این ن…
برگ تشخیص مالیات

اعتراض به برگ تشخیص مالیات

/
ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران، منحصراً با قید نام سایت و همراه با پیوند سایت ساویران مجاز است. پیرو نوشتار پیشین ساوایران در مورد برگ تشخیص مالیات، در این نوشتار به مقوله اعتراض به "برگ تشخیص مالیات…
برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص مالیات

/
تعریف برگ تشخیص مالیات و قطعی شدن آن