ابطال بخشنامه مالیاتی

قانون مالیات بر ارزش افزوده

/
فصل اول ـ کلیات و تعاریف ماده1ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایر…
مالیات های مستقیم

قانون مالیات‌های مستقیم (با اصلاحات جدید)

/
باب اول: اشخاص مشمول مالیات ماده ۱: اشخاص زیر مشمول پرداخت مال…