تنظیم دفاعیه مالیاتی

تنظیم دفاعیه مالیاتی شما با بهره گیری از ده ها کارشناس حقوقی و مالیاتی مجرب

تنظیم دفاعیه مالیاتی

مشاوره حقوقی مالیاتی

ارائه مشاوره های کاربردی مالیاتی با حضور کارشناسان مالیاتی و حقوقی با تجربه

مشاوره مالیاتی

ساوایران؛ مرکز تخصصی دفاع از حقوق مالیاتی اشخاص در ایران

مشاوره حقوقی مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

امروزه مالیات به بخش قدرتمند، چالش برانگیز و پراهمیت کسب و کارها در ایران تبدیل شده است. تکیه روافزون دولت به درآمدهای مالیاتی و تغییرات پی در پی قوانین مالیاتی، ایجاب می نماید که فعالان اقتصادی و صنفی و مدیران شرکت ها به دریافت مشاوره های مالیاتی از کارشناسان این حوزه و به ویژه کارشناسان حقوق مالیاتی اهمیت بدهند و بدین ترتیب بتوانند با اعمال بهداشت حقوقی، زمینه بروز مخاطرات و ریسک های مالیاتی و قانونی در کسب و کار خود را کاهش دهند.


تنظیم دفاعیه مالیاتی

دفاعیه مالیاتی

در برابر هر گونه اقدام ماموران مالیاتی یا هر گونه اوراق مالیاتی که به اشخاص، ابلاغ می شود حقوق و یا دفاعیه مالیاتی خاصی، قابل طرح و بررسی است. حتی در زمانی که اشخاص، مالیات تشخیصی را بدون هیچ گونه اعتراضی می پذیرند و آن را پرداخت می نمایند حقوق مالیاتی خاصی دارند که از جمله آنها اطلاع از چگونگی محاسبه مالیات و یا دریافت مفاصاحساب مالیاتی است. در مواردی که اشخاص به مالیات تشخیصی یا به اقدامات ماموران مالیاتی و یا به بخشنامه های مالیاتی اعتراض داشته باشند ناگزیر خواهند بود اعتراض خود را طی شکایت یا اعتراضیه یا مکاتبات و یا دفاعیات مالیاتی خاصی که به لحاظ حقوقی و فنی موثر و کارگشا باشد مطرح نمایند.

معرفی وکیل مالیاتی

وکیل مالیاتی

معضلات و پرونده های مالیاتی به ویژه با توجه به ابعاد و پیچیدگی های خاص آن فعالان اقتصادی و مدیران شرکت ها را ناگزیر می سازد که در مواردی کار را به وکیل مالیاتی بسپارند. حضور وکلای متخصص و امین مالیاتی در پرونده، این اطمینان را برای مدیر و بنگاه اقتصادی حاصل می کند که برای شرکت در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع ذیصلاح، حداکثر توانمندی و خدمات تخصصی حقوقی موجود جهت حل مسائل مالیاتی بکار گرفته است.


در ساوایران بخوانید