مرور زمان مالیاتی

مرور زمان در قانون مالیاتهای مستقیم ایران

/
در این نوشتار به گونه ای ساده و کاربردی درباره مرور زمان مالیاتی، مفهوم آن و چگونگی و موارد استفاده از مرور زمان مالیاتی توضیحاتی ارائه می کنم.
ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی

بدهکاری مالیاتی چه عواقبی به دنبال دارد؟

/
عدم پرداخت مالیات برای مودیان عواقبی همچون توقیف اموال و ممنوع الخروجی مالیاتی را به دنبال دارد، که در این نوشتار به شرح آن خواهیم پرداخت.
مشاوره حقوق مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی برآوردی برای اشخاص حقوقی و شرکتها

/
همانطور که در نوشتار "همه چیز درباره اظهارنامه مالیاتی برآوردی" ب…
بعد از ارسال اظهارنامه چه باید بکنیم؟

بعد از ارسال اظهارنامه مالیاتی چه باید بکنیم؟

/
نکاتی که مودیان حقیقی و حقوقی مالیاتی باید پس از ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد به آن توجه بنمایند.
اظهارنامه مالیاتی مالیات بر عملکرد

دوره مشمول مالیات در اظهارنامه مالیاتی مالیات بر عملکرد

/
اظهارنامه مالیاتی پر کردن فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم آن به اداره امور …
تعیین ضرایب مالیاتی

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات

/
ضرایب مالیاتی ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات، به موجب بند الف ماده ۱۵…

مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات

/
"اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی" در این نوشتار به بررسی و تحلیل یکی…
مطالبه مالیات

مطالبه مالیات از غیر مودی

/
مالیات دهنده اصلی اصولا مالیات باید از مالیات دهنده اصلی مطالبه ش…

شرایط صدور برگ اجرایی مالیات

/
برگ اجرایی مالیات برگه اجرایی مالیات یکی از انواع اوراق مالیاتی است…
مشاوره حقوق مالیاتی

مالیات بر درآمد حقوق در قانون مالیات های مستقیم چیست؟

/
شرح و تحلیل مالیات بر حقوق ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران منحصراً با قید نام و همراه با پیوند سایت ساویران مج…