خط مشی حریم خصوصی ساوایران

 

ساوایران در عملکرد و فعالیت خود متعهد به رعایت خط مشی زیر است:

  1. پاسخگویی به درخواست مشتری حداکثر ظرف ۴۸ ساعت کاری از زمان دریافت درخواست.
  2. پرهیز از هرگونه اظهارنظر و فعالیت در خارج از حیطه های حقوقی و فنی مالیاتی.
  3. حفظ اطلاعات و داده ها و اسرار کاری کاربران و مشتریان و کارشناسان.
  4. استفاده از کارشناسان و متخصصان حقوقی و فنی مالیاتی برای ارائه خدمات.
  5. حفظ ارتباط پایدار و بهینه با کاربران و کارشناسان و مشتریان با معرفی خدمات و محصولات جدید در قالب باشگاه مشتریان ساویران