نکاتی درباره کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی

چند نکته مهم درباره کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی

/
آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مو…
مسئولیت تضامنی مالیاتی

مسئولیت مالیاتی مدیران شرکت در سال‌های پیش و پس از ۱۳۹۵

/
قانون مالیات‌های مستقیم ایران درباره مسئولیت های مالیاتی تضامنی مدیرا…
مالیات افزایش سهام

مالیات بر درآمد ناشی از افزایش ارزش سهام شرکت های بورسی

/
مالیات بر درآمد سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران فعال در بازار بورس از …
وکیل مالیاتی

وکیل مالیاتی کیست

/
وکیل مالیاتی امروزه به دلیل توجه و تمرکز بیشتر روی مالیات ا…
مالیات انحلال شرکت

مالیات شرکت پس از انحلال آن

/
مالیاتهایی که باید بعد از انحلال شرکت پرداخت شوند
استنکاف مالیاتی

استنکاف از ارائه اسناد و مدارک مالیاتی

/
خودداری و پرهیز از ارائه اطلاعات و مدارکی که سازمان امورمالیاتی درخواست کرده باعث مسئولیت تضامنی می شود.
فرار مالیاتی

مجازات فرار مالیاتی چیست

/
تعریف فرار مالیاتی، مصادیق فرار از مالیات و مجازات های آن برای افراد و حتی شرکتها
مالیات بر درآمد مشاغل سال 99

مالیات بر درآمد مشاغل سال 99

/
سقف درآمد مشاغل معاف از مالیات در سال 99
مسئولیت اعضای موظف و غیر موظف

مسئولیت مالیاتی اعضای موظف و غیر موظف هیئت مدیره

/
آیا مدیران موظف و غیرموظف هیات مدیره شرکتها در قبال تعهدات مالیاتی شرکت مسئولیتهای متفاوتی دارند؟
پولشویی با فرار مالیاتی

پولشویی از طریق فرار مالیاتی

/
در این نوشتار به رابطه بین جرم فرار مالیاتی و جرم پولشویی می پردازیم.