وکیل مالیاتی

وکیل مالیاتی کیست

/
وکیل مالیاتی امروزه به دلیل توجه و تمرکز بیشتر روی مالیات ا…
مالیات انحلال شرکت

مالیات شرکت پس از انحلال آن

/
مالیاتهایی که باید بعد از انحلال شرکت پرداخت شوند
استنکاف مالیاتی

استنکاف از ارائه اسناد و مدارک مالیاتی

/
خودداری و پرهیز از ارائه اطلاعات و مدارکی که سازمان امورمالیاتی درخواست کرده باعث مسئولیت تضامنی می شود.
فرار مالیاتی

مجازات فرار مالیاتی چیست

/
تعریف فرار مالیاتی، مصادیق فرار از مالیات و مجازات های آن برای افراد و حتی شرکتها
مالیات بر درآمد مشاغل سال 99

مالیات بر درآمد مشاغل سال 99

/
سقف درآمد مشاغل معاف از مالیات در سال 99
مسئولیت اعضای موظف و غیر موظف

مسئولیت مالیاتی اعضای موظف و غیر موظف هیئت مدیره

/
آیا مدیران موظف و غیرموظف هیات مدیره شرکتها در قبال تعهدات مالیاتی شرکت مسئولیتهای متفاوتی دارند؟
پولشویی با فرار مالیاتی

پولشویی از طریق فرار مالیاتی

/
در این نوشتار به رابطه بین جرم فرار مالیاتی و جرم پولشویی می پردازیم.
مرور زمان مالیاتی

مرور زمان در قانون مالیاتهای مستقیم ایران

/
در این نوشتار به گونه ای ساده و کاربردی درباره مرور زمان مالیاتی، مفهوم آن و چگونگی و موارد استفاده از مرور زمان مالیاتی توضیحاتی ارائه می کنم.
بدهکاری مالیاتی

بدهکاری مالیاتی چه عواقبی به دنبال دارد؟

/
عدم پرداخت مالیات برای مودیان عواقبی همچون توقیف اموال و ممنوع الخروجی مالیاتی را به دنبال دارد، که در این نوشتار به شرح آن خواهیم پرداخت.
بدهکاری مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی برآوردی برای اشخاص حقوقی و شرکتها

/
همانطور که در نوشتار "همه چیز درباره اظهارنامه مالیاتی برآوردی" ب…