شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی

این نوشتار در راستای نوشتارهای پیشین که درباره اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی بودند، به شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن خواهد پرداخت.

شورای عالی مالیاتی چیست؟

شورای عالی مالیاتی یک مرجع رسیدگی به امور مالیاتی است.

این شورا متشکل از ۲۵ نفر است که این اشخاص باید در امور حقوقی، حسابداری، حسابرسی، مالی و اقتصادی مجرب و آگاهی لازم و کافی داشته باشند. بنابر تبصره ۱ ماده ۲۵۲ قانون مالیات های مستقیم، دست کم ۱۵ نفر از این اعضاء باید از کارکنان خود وزارت اقتصاد و دارایی باشند. همچنین باید بیشتر از ۶ سال در این وزارت سابقه کار داشته باشند.

اشخاص رسیدگی کننده به عتراض مالیاتی در شورا

اشخاص شورا را رئیس کل سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کرده و وزیر اقتصاد و دارایی حکم انتصاب آنها را صادر می کند.

شورای عالی مالیاتی

صلاحیت های شورای مالیاتی

این شورای مالیاتی دارای ۸ شعبه است و هر شعبه مرکب از ۳ نفر است. رئیس شعبه و دیگر اعضای شعبه شورای عالی مالیاتی را رئیس شورای عالی مالیاتی انتخاب می کند.

وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی

این شورای مالیاتی اختیارات و وظایفی دارد که به شرح زیر است:

تهیه آیین نامه و بخش نامه

۱- در مواردی که از طرف وزیر اقتصاد و دارایی و یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی مامور شود و یا این که خود این شورا ضروری بداند موظف به تهیه آیین نامه و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون مالیات ها خواهد بود.

پیشنهاد تغییر، اصلاح و حذف قوانین

۲- می تواند به وزیر اقتصاد و دارایی و یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی پیشنهاد تغییر قوانین، اصلاح آنها و یا حذف بعضی مقررات را بدهد. همچنین می تواند برای پیشنهاد و اعلام نظر، به بررسی و مطالعه شیوه اجرای قوانین و مقررات بپردازد.

اظهار نظر به درخواست وزیر دارایی یا رئیس کل سازمان امور اقتصادی

۳- زمانی که وزیر امور اقتصاد و دارایی و یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور برای مشورت به این شورا رجوع می کنند، وظیفه دارد موضوع را بررسی کرده و اظهار نظر کند.

در این موارد رای شورای عالی مالیاتی، پس از تنفیذ وزیر اقتصاد و دارایی و یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی، برای همه ی ماموران و مراجع مالیاتی لازم الاجرا خواهد بود.

اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی

۴- وظیفه دارد زمانی که مودیان مالیاتی به دلیل عدم رعایت قوانین توسط هیات حل اختلاف مالیاتی و یا نقص رسیدگی به پرونده شان به این شورا اعتراض می کنند، به رای قطعی هیات حل اختلاف رسیدگی نماید.

مودی مالیاتی می تواند با ارائه دلایل و اسناد خود، ادعای نقض قوانین یا نقص رسیدگی نماید. در این مورد رئیس شورای عالی وظیفه دارد شکایت مودی را برای بررسی به یکی از شعب شورای عالی ارجاع دهد.

شورای عالی مالیاتی

صلاحیت شورای عالی

بنابر ماده ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم، شورای مالیاتی باید بدون ورود به ماهیت امر و صرفاً از جنبه احراز اطمینان از رعایت مقررات شکلی، تشریفات و مطابقت مورد با قوانین، پرونده مودی را رسیدگی نماید. بنابر این ماده، شورای عالی مالیاتی صلاحیت صدور رای و اظهار نظر درباره پرونده و یا اعتراض مودی را ندارد و فقط می تواند رای هیئت حل اختلاف را پس از بررسی نقض و یا شکایت مودی را رد نماید.

اگر شورای عالی مالیاتی رای هیئت های حل اختلاف مالیاتی را رد نماید، یعنی رای هیات حل اختلاف با قانون مغایرت داشته باشد یا به پرونده به طور کامل رسیدگی نشده باشد، پرونده برای رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع داده خواهد شد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *