مطالب توسط نفیسه

عواقب عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی چیست؟ پیش از رورد به بحث، لازم می دانم در این باره که اظهارنامه مالیاتی چیست و چه نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد توضیحاتی تقدیم بازدیدکنندگان ساویران نمایم.

درآمدهای مشمول مالیات با نرخ صفر درصد و معافیت های مالیاتی

معافیت های مالیاتی در این نوشتار از مجموعه نوشتار های مالیاتی ساویران می خواهم به بیانی ساده و در یک مطلب کوتاه به بعضی از درآمدهایی که مشمول پرداخت مالیات با نرخ صفر درصد اند و برخی از معافیتهای مالیاتی اشاره کنم.

تنظیم دفاعیه مالیاتی

لایحه دفاعیه مالیاتی ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران  منحصراً با قید نام سایت و همراه با پیوند سایت ساویران مجاز است. سازمان امور مالیاتی ایران تنها مرجع تشخیص مالیات در کشور می باشد و این صلاحیت را قانون اساسی و قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی داده است

مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

مالیات بر درآمد در ایران در ادامه شرح و تحلیل قانون مالیات های مستقیم ایران، میخواهم به بررسی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و افراد در ایران بپردازم. طبق بند دوم و سوم ماده یک قانون مالیات های مستقیم، تمامی اشخاص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از […]

مالیات بر دارایی در ایران

مالیات اموال و املاک در ایران طی مجموعه نوشتار هایی در سایت مالیاتی ساویران بنا دارم به شرح و تحلیل قانون مالیات های مستقیم ایران یپردازم. بند یک ماده یک قانون مالیات های مستقیم ایران، تصریح نموده است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران نسبت به انواع اموال و املاکی که در ایران […]

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در ایران

اشخاص حقوقی مشمول مالیات برابر بند چهارم ماده یک قانون مالیات های مستقیم، همه اشخاص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران دارند ملزم به پرداخت مالیات می باشند.