مطالب توسط نفیسه رئیسی کیا

حذف درخواست کپی شناسنامه و کارت ملی از مودیان مالیاتی

ارائه خدمات مالیاتی بدون درخواست کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان بیان داشت: طرح حذف درخواست کپی شناسنامه و کارت ملی از مودیان مالیاتی در استان سمنان به عنوان استان پایلوت در حال اجرا می باشد.