مطالب توسط نفیسه رئیسی کیا

مالیات بر ارث سرقفلی و حق واگذاری محل

حق سرقفلی ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران منحصراً با قید نام سایت و همراه با پیوند سایت ساویران مجاز است. حق سرقفلی حقی است که در قانون روابط موجر و مستاجر برای مستاجران و در جهت حمایت از آنان در نظر گرفته شده است. پس از فوت شخص و در اظهارنامه مالیات بر ارث یا اظهارنامه حاوی کلیه اقلام ماترک متوفی، اموال و دارایی های او باید به طور کامل […]

احکام مالیاتی در قانون نظام مهندسی

هیئت حل اختلاف مالیاتی مهندسی ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران  منحصراً با قید نام سایت و همراه با پیوند سایت ساویران مجاز است. تا کنون در نوشتارهای پیشین ساوایران بیان داشته ایم که در هیأت حل اختلاف مالیاتی، برای رسیدگی یک نفر نماینده مودی مالیاتی باید حضور داشته باشد. در این نوشتار به بررسی مجوز قانونی حضور نماینده “سازمان نظام مهندسی” در هیات حل اختلاف مالیاتی و شرح و بررسی وظایف نماینده […]

مالیات در قانون رفع موانع تولید

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران  منحصراً با قید نام سایت و همراه با پیوند سایت ساویران مجاز است. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ انتشار یافته و از تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ لازم الاجراست.

معافیتهای مالیاتی موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم

انواع معافیت های مالیاتی ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران  منحصراً با قید نام سایت و همراه با پیوند سایت ساویران مجاز است. ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم بعضی از موسسات و دستگاه ها را از پرداخت مالیات های این قانون (قانون مالیاتهای مستقیم) معاف نموده است. بدین معنا که این  اشخاص، صرفا مشمول پرداخت مالیات های ذکر شده در “قانون مالیات های مستقیم” نمی شوند و اگر به موجب قوانین دیگری این […]

اظهارنامه مالیاتی حاوی کلیه اقلام ماترک متوفی

مالیات بر ارث ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران  منحصراً با قید نام سایت و همراه با پیوند سایت ساویران مجاز است. در ادامه مبحث انواع اظهارنامه در قوانین ایران، در این نوشتار ساویران به توضیح مختصر اظهارنامه حاوی کلیه اقلام ماترک متوفی و بیان کلیاتی درباره مالیات بر ارث می پردازد.

اظهارنامه های مربوط به انحلال شرکت

اظهارنامه های انحلال شرکت ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران  منحصراً با قید نام سایت و همراه با پیوند سایت ساویران مجاز است. در نوشتار انواع اظهارنامه های مالیاتی در قوانین ایران خدمت بازدیدکنندگان ساوایران گفتیم که یکی از اظهارنامه هایی که مالیات دهندگان باید به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند، اظهارنامه حاوی صورتهای دارایی و بدهی شرکت در مقطع انحلال است. این اظهارنامه مهمترین اظهارنامه انحلال شرکت است. تکالیف مدیران شرکت قبل […]