مطالب توسط نفیسه

مالیات برای حفظ محیط زیست در سال ۱۳۹۸

مالیات حفظ محیط زیست برابر بند “ی” تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۸، سازمان امور مالیاتی موظف شده است در اجرای بندهای “ث” و “ص” ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه برای کاهش اثرات مخرب پسماند های عادی، از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می گردد، عوارض(مالیات) دریافت نماید. […]

میزان معافیت مالیاتی سالانه مستغلات برای اشخاص حقیقی فاقد درآمد دیگر در سال ۱۳۹۸

برابر بند “الف” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، در مورد اشخاص حقیقی ای که هیچگونه درآمد دیگری ندارند و برابر ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم صرفا از محل درآمد سالانه مستغلات تامین می شوند، میزان معافیت مالیاتی سالانه ۲۱۶ میلیون ریال(۲۱ میلیون و ۶۰۰هزار تومان) تعیین گردیده است. به عبارت دیگر اشخاص […]

اوراق و اسناد معاف از مالیات در قانون بودجه ۱۳۹۸

برابر بند “ل” تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸، اوراق مالی اسلامی که با تصویب شورای اقتصاد منتشر می شود و اسناد خزانه اسلامی و اسناد تسویه خزانه  و اوراق بهادار که در اجرای تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ صادر می گردد از پرداخت مالیات معاف است.

مالیات بر درآمد حقوق در قانون مالیات های مستقیم چیست؟

شرح و تحلیل مالیات بر حقوق ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران منحصراً با قید نام و همراه با پیوند سایت ساویران مجاز است. همانگونه که در نوشتار “دفاعیه مالیاتی در برابر برگ تشخیص مالیات بر حقوق” بیان داشته ام یکی از انواع درآمدهای مالیاتی دولت، مالیات بر درآمد حقوق اشخاص است. 

الزامات قانونی اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت

همانگونه که در نوشتار اظهارنامه مربوط به انحلال شرکت اشاره شد، آخرین مدیر یا مدیران شرکتها موظف اند قبل از انحلال شرکت اقدام به تسلیم اظهارنامه ی حاوی صورت دارایی و بدهی شرکت به نام اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت را به اداره امور دارایی مربوطه تسلیم نمایند. در این نوشتار به بیان الزامات قانونی اظهارنامه […]

مسئول مندرجات برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص مالیات ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران منحصراً با قید نام و همراه با پیوند سایت ساویران مجاز است. برگ تشخیص مالیات، سندی است که ماموران ذیصلاح اداره امور مالیاتی، صادر و به مالیات دهنده (مودی) ابلاغ می نمایند.