مطالب توسط نفیسه رئیسی‌کیا

مالیات بر درآمد حقوق در قانون مالیات های مستقیم چیست؟

شرح و تحلیل مالیات بر حقوق ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران منحصراً با قید نام و همراه با پیوند سایت ساویران مجاز است. همانگونه که در نوشتار “دفاعیه مالیاتی در برابر برگ تشخیص مالیات بر حقوق” بیان داشته ام یکی از انواع درآمدهای مالیاتی دولت، مالیات بر درآمد حقوق اشخاص است. 

الزامات قانونی اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت

همانگونه که در نوشتار اظهارنامه مربوط به انحلال شرکت اشاره شد، آخرین مدیر یا مدیران شرکتها موظف اند قبل از انحلال شرکت اقدام به تسلیم اظهارنامه ی حاوی صورت دارایی و بدهی شرکت به نام اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت را به اداره امور دارایی مربوطه تسلیم نمایند. در این نوشتار به بیان الزامات قانونی اظهارنامه […]

مسئول مندرجات برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص مالیات ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران منحصراً با قید نام و همراه با پیوند سایت ساویران مجاز است. برگ تشخیص مالیات، سندی است که ماموران ذیصلاح اداره امور مالیاتی، صادر و به مالیات دهنده (مودی) ابلاغ می نمایند.

مالیات بر ارث نسبت به سهام و اوراق بهادار

سهام و اوراق بهادار در اظهارنامه حاوی کلیه اقلام ماترک متوفی ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران منحصراً با قید نام و همراه با پیوند سایت ساویران مجاز است. پس از فوت شخص وراث وی موظف به تهیه لیستی از اموال و دارایی های متوفی و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی می شوند. (در خصوص این نوع اظهارنامه در نوشتار اظهارنامه حاوی کلیه اقلام ماترک متوفی به طور مفصل […]

مالیات بر ارث سرقفلی و حق واگذاری محل

حق سرقفلی ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران منحصراً با قید نام سایت و همراه با پیوند سایت ساویران مجاز است. حق سرقفلی حقی است که در قانون روابط موجر و مستاجر برای مستاجران و در جهت حمایت از آنان در نظر گرفته شده است. پس از فوت شخص و در اظهارنامه حاوی کلیه اقلام ماترک متوفی، اموال و دارایی های او باید به طور کامل ذکر شود، که حق سرقفلی […]

مالیات بر ارث املاک و اموال غیر منقول

اظهارنامه ماترک متوفی ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران منحصراً با قید نام و همراه با پیوند سایت ساویران مجاز است. در نوشتار اظهارنامه حاوی کلیه اقلام ماترک متوفی درباره این نوع اظهارنامه توضیح دادیم. حال در این نوشتار می خواهیم به یکی از اقلامی که وراث متوفی باید در اظهارنامه به آن اشاره کنند، یعنی املاک و اموال غیر منقول او، مختصر توضیحی خدمت بازدیدکنندگان سایت ساوایران ارائه […]

احکام مالیاتی در قانون نظام مهندسی

هیئت حل اختلاف مالیاتی مهندسی ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران  منحصراً با قید نام سایت و همراه با پیوند سایت ساویران مجاز است. تا کنون در نوشتارهای پیشین ساوایران بیان داشته ایم که در هیأت حل اختلاف مالیاتی، برای رسیدگی یک نفر نماینده مودی مالیاتی باید حضور داشته باشد. در این نوشتار به بررسی مجوز قانونی حضور نماینده “سازمان نظام مهندسی” در هیات حل اختلاف مالیاتی و شرح و بررسی وظایف نماینده […]

مالیات در قانون رفع موانع تولید

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران  منحصراً با قید نام سایت و همراه با پیوند سایت ساویران مجاز است. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ انتشار یافته و از تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ لازم الاجراست.