مطالب توسط نفیسه رئیسی کیا

وکیل مالیاتی کیست

وکیل مالیاتی امروزه به دلیل توجه و تمرکز بیشتر روی مالیات ازسوی دولت، طبیعتا نیاز به یک وکیل مالیاتی مجرب در مودیان مالیات بیشتر شده است. اکثر مردم بر این باور هستند که کار وکیل مالیاتی، وکالت از آنها در حضور مراجع حل اختلاف مالیات مثل هیات حل اختلاف مالیاتی یا شورای عالی مالیاتی برای […]

اظهارنامه مالیاتی برآوردی برای اشخاص حقوقی و شرکتها

همانطور که در نوشتار “همه چیز درباره اظهارنامه مالیاتی برآوردی” برای بازدیدکنندگان سایت مالیاتی ساوایران توضیح دادیم، اظهارنامه مالیاتی برآوردی یکی از انواع اظهارنامه های مالیاتی است. در نوشتار “انواع اظهارنامه مالیاتی“، می توانید با اظهارنامه های مالیاتی دیگر و موارد تتظیم و تسلیم آنها آشنا شوید. مرجع صدور اظهارنامه مالیاتی برآوردی اظهارنامه مالیاتی یادشده […]