سود سپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و جوایز آنها مشمول مالیات می شوند؟

در صورتی که این بانکها و موسسات دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی باش…

افزایش درآمد چه تاثیری در مالیات دارد؟

در صورتی که درآمد ابرازی مشمول مالیات مودی، از درآمد سال گذشته او 10…

آیا واحدهای مسکونی که مورد استفاده تجاری یا اداری است مشمول معافیت مالیات تا 150 متر مساحت است؟

براساس دستورالعمل های صادره از سوی سازمان امور مالیاتی فقط واحد…

معافیت مالیاتی به چه معنی است؟

به معنی تعلق نگرفتن مالیات به اشخاصی است که قانون فعالیتهای آنان ر…

درآمد چه نوع شرکت هایی از پرداخت مالیات معاف است؟

برابر ماده 133 قانون مالیات های مستقیم صد درصد درآمد شرکت های تعاون…

سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال 97 چقدر است؟

حقوق ماهیانه کارکنان در سال 1397 تا سقف 2 میلیون و 300هزار ت…

معافیت مالیاتی اجاره املاک مسکونی در تهران چگونه است؟

در تهران در مجموع ۱۵۰ مترمربع زیربنای مفید مسکونی برای هر شخص به عنو…