سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال 97 چقدر است؟

حقوق ماهیانه کارکنان در سال 1397 تا سقف 2 میلیون و 300هزار ت…

نرخ مالیات بر درآمد حقوق چقدر است؟

در مورد کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی، پس از کسر معافیت ه…