مطالب توسط صادق رئیسی‌کیا

شرایط صدور برگ اجرایی مالیات

برگ اجرایی مالیات برگه اجرایی مالیات یکی از انواع اوراق مالیاتی است که پس از “صدور برگ قطعی مالیات ” صادر می شود. اجرائیه مالیاتی، از منظر قانونی، سندی است که مبنای توقیف اموال و دارایی مودی مالیاتی به شمار می رود.

دفاعیه مالیاتی در برابر برگ تشخیص مالیات بر حقوق

مالیات بر حقوق یکی از انواع درآمدهای مالیاتی کشور، درآمد ناشی از مالیات بر حقوق اشخاص است. پرداخت مالیات بر حقوق توسط ارائه برگ تشخیص مالیات بر حقوق اساسا بر عهده کسی است که دستمزد و حقوق دریافت می کند اما کسر آن از حقوق افراد و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی بر […]

نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

عرضه کالا و خدمات در منطقه آزاد با توجه به بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۴/۴۷ مورخ دهم مرداد ۱۳۹۴ عرضه کالا و خدمات توسط اشخاص مقیم در منطقه در داخل منطقه، بطور کلی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و لذا پذیرش اعتبار یا استرداد مالیات و عوارض پرداختی عرضه کننده کالا و خدمات در منطقه […]

دریافت هر گونه عوارض و هزینه قضایی باید منشا قانونی داشته باشد

تعرفه های قضایی نوعی مالیات است سوال احتراماً با عنایت به ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و تصویب تغییراتی در هزینه های دادرسی و درآمد خدمات قضایی و مفاد بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر اعمال تعرفه ها از آغاز سال ۱۳۹۳ و نظر به برخی ابهامات مستدعی است دستور فرمایید در خصوص سوالات […]

شکر خام از مهرماه ۱۳۸۷ مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است نه از مهرماه ۱۳۹۵

معافیت شکر خام از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مطابق ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مقرر شده « تاریخ اجرای این قانون در رابطه با مواد ۱۸، ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۳۱، ۳۵، ۳۶، ۴۲ و ۴۸ از تاریخ تصویب و در مورد ماده ۵۱ از اول ماه پس از تصویب ایـن […]

معافیت مالیاتی شامل هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات واحدهای تولیدی یا معدنی نیز می شود

معافیت مالیاتی هزینه های برگشتی واحدهای تولیدی یا معدنی مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی وضع مالیات، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به حکم قانون موکول شده است.

هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی و تحقق می یابد جزء هزینه های قابل قبول شناخته می شود

ابطال بخشنامه مربوط به تفسیر هزینه های قابل قبول مالیاتی بر مبنای ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده ۱۴۷ باشد در ۲۸ بند در احتساب مالیاتی، قابل قبول است