اوراق مالیاتی

ابلاغ اوراق مالیاتی

اوراق مالیاتی چیستند؟

اوراق مالیاتی برگه هایی هستند که سازمان امور مالیاتی برابر شرایط قانونی و در جهت اجرای قوانین مالیاتی کشور صادر و به مودی مالیاتی (مالیات دهنده) ابلاغ می نماید.

ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران  منحصراً با قید نام سایت و همراه با پیوند سایت ساویران مجاز است.

این اوراق می توانند شامل میزان مالیات، اعلام قطعیت مالیات، دوره و نوع مالیات مودی، تکالیف قانونی مودی، اجرائیه، حقوق او و تعهدات مالیات دهنده باشند. (مانند برگ تشخیص مالیات یا رای هیات های حل اختلاف مالیاتی)

ابلاغ اوراق مالیاتی

به تسلیم برگه ها و اوراق مالیاتی به مالیات دهندگان، ابلاغ اوراق مالیاتی گفته می شود. این ابلاغ ممکن است بطور واقعی (ابلاغ واقعی) یا بطور قانونی (ابلاغ قانونی) صورت گیرد.

ابلاغ برگه های مالیات، بایستی در وهله نخست برابر مقررات خاص مالیاتی انجام شود و در مواردی که مقررات خاص مالیاتی در مورد نحوه ابلاغ این برگه ها، سکوت کرده باشند یا در مواردی که قانون، تصریح کرده باشد ابلاغ اوراق مالیاتی برابر مقررات ابلاغ در قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود.

انواع ابلاغ اوراق مالیاتی

این کار توسط سازمان امور مالیاتی به ۳ روش میتواند صورت بگیرد:

ابلاغ بوسیله مامور ابلاغ

۱- ابلاغ و ارائه  اوراق مالیاتی توسط مامور ابلاغ.

بنا بر ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم، به طور کلی این اوراق باید به شخص مودی مالیاتی ابلاغ شود.

البته در صورتی که مودی مالیاتی یک شخص حقوقی (شرکت یا موسسه) است، ارائه برگ های مالیات باید به مدیر شخص حقوقی یا یکی از افرادی که صاحب امضای مجاز هستند صورت بگیرد.

ابلاغ بوسیله مامور پست

۲- ابلاغ و ارائه اوراق مالیاتی توسط مامور پست.

تبصره ۲ ماده ۲۹۳ قانون مالیات های مستقیم بیان می دارد که سازمان امور مالیاتی می تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از پست سفارشی استفاده کند.

آگهی در روزنامه کثیر الانتشار

۳- ابلاغ اوراق از راه آگهی در روزنامه.

بنابر ماده ۲۰۸ قانون مالیات های مستقیم، اگر نشانی مودی مالیات در دسترس نباشد، سازمان امور مالیاتی می تواند از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل اقامت مودی، اوراق مالیاتی را به وی ابلاغ نماید.

نکته: در صورتی که خود مودی در دسترس نباشد، مامور ارائه برگه ها یا مامور پست موظف است برگ های مالیاتی را به یکی از بستگان مودی یا خادمان او ارائه دهد.

نکته: اگر مودی یا بستگان و یا خادمان وی از گرفتن اوراق مالیاتی خودداری نمایند، مامور پست یا مامور ابلاغ باید مراتب را در هر دو نسخه اوراق ذکر نماید.

در این حالت مامور پست باید نسخه اول را به اداره امور مالیاتی ارسال نماید و نسخه دوم را به نشانی مودی الصاق نماید.

مامور ابلاغ هم باید نسخه اول را به درب محل سکونت یا محل کار مالیات دهنده الصاق کند.

این اوراق از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب خواهند شد.

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در زمینه های مرتبط با نوشتارهای نفیسه رئیسی کیا نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به saviran97@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ تماس حاصل فرمائید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *