برگ تشخیص مالیات

چگونگی اعتراض به برگ تشخیص مالیات

در ادامه نوشتار قبل تحت عنوان اعتراض به برگ تشخیص مالیات، در این نوشتار به ادامه فرایند رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی خواهیم پرداخت.

ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران  منحصراً با قید نام سایت و همراه با پیوند سایت ساویران مجاز است.

پس از صدور رای هیئت حل اختلاف بدوی، مودی مالیاتی می تواند تا ۲۰ روز پس از ابلاغ رای، به رای صادره کتباً اعتراض نماید.

در صورتی که مودی به بخشی از مالیات تعیین شده توسط سازمان امور ملایاتی معترض باشد، بنابر تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، باید میزان مالیاتی را که قبول دارد پرداخت، و برای مازاد آن اعتراض نماید.

اعتراض وی در هیات تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی، رسیدگی شده و به صدور رای منجر می گردد. بنابر تبصره ۶ ماده ۲۴۷ اگر شکایت مودی توسط هیات حل اختلاف تجدید نظر رد شود، مودی مالیاتی باید به عنوان هزینه دادرسی۱ درصد از تفاوت بین مالیات ابرازی خود و مالیات موضوع رای را بپردازد.

شورای عالی مالیاتی

بر اساس تبصره ۴ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، درصورتی که مالیات دهنده به رای هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی اعتراض داشته باشد باید شکایت و اعتراض خود را در شورای عالی مالیاتی مطرح کند.

شورای عالی مالیاتی، شورایی است مرکب از ۲۵ نفر که همگی به حکم وزیر اقتصاد و دارایی منصوب می شوند. یکی از وظایف این شورا رسیدگی به شکایاتی است که از آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی صادر می شود.

در اینجا هم اگر شکایت مودی از رای هیئت حل اختلاف توسط شورای عالی مالیاتی رد شود، مودی موظف است ۱ درصد از تفاوت بین مالیاتی ابرازی خود و مالیات موضوع رای را به عنوان هزینه دادرسی بپردازد.

در نوشتار های آتی به شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن بیشتر خواهیم پرداخت.

دادستان انتظامی مالیاتی

اگر هیات های حل اختلاف مالیاتی پس از بررسی های خود، برگ تشخیص مالیات صادره را رد کنند و درآمدی که اداره امور مالیاتی برای مودی، تشخیص داده است را تعدیل نمایند (منظور از تعدیل در این مورد علی الاصول کاهش درآمد می باشد) موظف اند یک نسخه از رای خود را به دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کنند تا به تخلف صورت گرفته،رسیدگی شود.

بابر ماده ۲۵۰ قانون مالیات های مستقیم، هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر هم در صورتی که آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی را رد نمایند مکلف اند برای بررسی تخلفات صورت گرفته یک نسخه از رای خود را به دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کنند.

هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

برابر ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم، وزیر اقتصاد و دارایی می تواند هیئتی مرکب از ۳ نفر به انتخاب خود تشکیل دهد. وظیفه این هیئت رسیدگی به اعتراضات و شکایاتی است که از آراء قطعی موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می شود که در هیچ مرجع دیگری قابل طرح نباشند.

بنابراین در صورتی که مودی مالیاتی به رای شورای عالی مالیاتی اعتراض داشته باشد می تواند به این هیئت مراجعه نماید و درخواست بررسی مجدد کند. آراء این هیئت قطعی و لازم الاجرا خواهند بود.

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در زمینه های مرتبط با نوشتارهای نفیسه رئیسی کیا نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه ودوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را بهsaviran97@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ تماس حاصل فرمائید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *