نوشته‌ها

برگ تشخیص مالیات

اعتراض به برگ تشخیص مالیات

/
ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران، منحصراً با قید نام سایت و همراه با پیوند سایت ساویران مجاز است. پیرو نوشتار پیشین ساوایران در مورد برگ تشخیص مالیات، در این نوشتار به مقوله اعتراض به "برگ تشخیص مالیات…