سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال ۹۷ چقدر است؟

حقوق ماهیانه کارکنان در سال ۱۳۹۷ تا سقف ۲ میلیون و ۳۰۰هزار تومان از پرداخت مالیات معاف است.