آیا هزینه ای که افراد برای بیمه نامه های خود میکنند مشمول پرداخت مالیات می شود؟

خیر.هزینه هایی که اشخاص برای دریافت انواع بیمه نامه های مربوط به…

آیا هزینه اجاره بهای ماشین آلات جزء هزینه های قابل قبول می باشد؟

رابر ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه اجاره بهای دستگاه ها؛ ما…

آیا زیانهای وارده به اشخاص قابل استهلاک از محل درآمدهای آنان می باشد؟

بله. زیان اشخاص که از طریق رسیدگی به دفاتر و با توجه به مقررات ا…

آیا حقوق سهامدار شرکت که در خود آن شرکت شغل موظف دارد می تواند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به شمار رود؟

بله. مدیران و صاحبان سرمایه شرکت ها و موسسات در صورتی که دارای …