مشاوره حقوق مالیاتی

مالیات بر درآمد حقوق در قانون مالیات های مستقیم چیست؟

شرح و تحلیل مالیات بر حقوق

ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران منحصراً با قید نام و همراه با پیوند سایت ساویران مجاز است.

همانگونه که در نوشتار “دفاعیه مالیاتی در برابر برگ تشخیص مالیات بر حقوق” بیان داشته ام یکی از انواع درآمدهای مالیاتی دولت، مالیات بر درآمد حقوق اشخاص است. 

در این نوشتار، یک شرح و تحلیل مقدماتی و کوتاه از مالیات بر حقوق ارایه می کنم و در نوشتارهای دیگری که پس از این منتشر خواهم نمود به بررسی و تحلیل جوانب مختلف مالیات بر حقوق خواهم پرداخت.

مسئولان مالیات بر حقوق

مالیات حقوق چیست؟

مالیات حقوق

پرداخت مالیات بر حقوق اساسا بر عهده کسی است که دستمزد و حقوق دریافت می کند اما کسر آن از حقوق افراد و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی، وظیفه و مسئولیت کارفرما یا پرداخت کننده حقوق می باشد.

مالیات بر حقوق در قانون مالیاتهای مستقیم ایران

فصل سوم قانون مالیات های مستقیم ایران مشتمل بر ۱۱ ماده از مواد ۸۲ تا ۹۲ به مالیات بر حقوق و مسائل آن اختصاص دارد.

مجوز قانونی دریافت مالیات بر حقوق

ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم بیان می دارد: درآمدی که شخص حقیقی به واسطه ارائه خدمت به دیگری در قبال تسلیم نیروی کار خود به دست می آورد، اعم از آنکه نقدی یا غیرنقدی باشد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می شود.

شرح و تحلیل ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم

در مورد ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، چند نکته به شرح زیر، قابل بیان است:

نکته نخست

مالیات بر درآمد حقوق، فقط نسبت به انسان ها قابل اعمال است. پرداخت به شرکت ها و موسسات و دیگر اشخاص حقوقی نمی تواند مشمول مالیات بر حقوق قرار گیرد.

نکته دوم

کارفرما و پرداخت کننده حقوق می تواند شخص حقیقی یا حقوقی دولتی یا خصوصی یا عمومی باشد بنابراین تفاوتی نمی کند که کارفرما چه عنوان و ماهیتی داشته باشد. پرداخت کننده حقوق اعم از آنکه شخص حقیقی یا حقوقی یا شخص دولتی یا خصوصی یا عمومی باشد در هر صورت، مکلف به کسر مالیات بر حقوق از کارکنان خود و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

نکته سوم

مالیات بر حقوق، نسبت به حق المشاوره و حق التدریس و حق شرکت در جلسات و حق پژوهش و تحقیق، اعمال نمی شود بلکه نسبت به پرداخت های موصوف، مالیات موضوع ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم که نرخ مقطوع ۱۰% و یا ۵% دارد اعمال می گردد.

نکته چهارم

تفاوتی نمی کند که پرداختهای کارفرما به کارکنان به صورت نقد یا غیر نقد باشد در هر صورت همه پرداخت ها اعم از نقدی و غیر نقدی، مشمول مالیات بر حقوق می شود.

به عبارت دیگر اگر کارفرما یا پرداخت کننده حقوق از طریق سبدهای کالایی یا هر عنوان و ترتیب دیگری، اقدام به پرداخت تمام یا بخشی از حقوق کارکنان خود به صورت غیرنقد نماید بایستی مالیات آن را برابر مقررات قانون مالیات‌های مستقیم، کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نماید.

نکته پنجم

هر مبلغی که به عنوان حقوق از طرف اشخاص ایرانی و از محل منابع ایرانی، به اشخاصی در خارج از کشور، پرداخت می گردد نیز مشمول مالیات بر درآمد حقوق می شود. بنابراین، کارفرمایان ایرانی که از محل درآمدهای خود در ایران اقدام به پرداخت حقوق و دستمزد اشخاصی در خارج از کشور می نمایند بایستی نسبت به کسر مالیات بر حقوق و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.

 

در صورتی که به انتخاب وکیل مالیاتی یا مشاوره مالیاتی در زمینه مالیات بر درآمد حقوق و دیگر نوشتارهای نفیسه رئیسی کیا نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده علاقه مند بودید، درخواست خود را از طریق saviran97@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۳۲۷۹ و ۸۸۳۲۱۰۸۸ تماس حاصل فرمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *