نوشته‌ها

مرور زمان مالیاتی

مرور زمان در قانون مالیاتهای مستقیم ایران

/
در این نوشتار به گونه ای ساده و کاربردی درباره مرور زمان مالیاتی، مفهوم آن و چگونگی و موارد استفاده از مرور زمان مالیاتی توضیحاتی ارائه می کنم.