نوشته‌ها

مالیات مشاغل در بودجه 98

میزان معافیت مالیات بر درآمد مشاغل در سال 1398

/
سقف معافیت مالیات بر درآمد مشاغل سقف معافیت مالیاتی سال 98 چقدر خو…
مالیات

مالیات بر درآمد مشاغل در ایران

/
در این نوشتار از مجموعه نوشتارهای سایت مالیاتی ساوایران به تو…
عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی

عواقب عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی

/
اظهارنامه مالیاتی چیست؟ پیش از رورد به بحث، لازم می دانم در این ب…