نوشته‌ها

مشاوره حقوق مالیاتی

مالیات بر درآمد حقوق در قانون مالیات های مستقیم چیست؟

/
شرح و تحلیل مالیات بر حقوق ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران منحصراً با قید نام و همراه با پیوند سایت ساویران مج…
مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات حقوق

دفاعیه مالیاتی در برابر برگ تشخیص مالیات بر حقوق

/
مالیات بر حقوق یکی از انواع درآمدهای مالیاتی کشور، درآمد ناشی از م…