نوشته‌ها

مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات حقوق

دفاعیه مالیاتی در برابر برگ تشخیص مالیات بر حقوق

/
مالیات بر حقوق یکی از انواع درآمدهای مالیاتی کشور، درآمد ناشی از م…
نرخ صفر درصد مالیات

درآمدهای مشمول مالیات با نرخ صفر درصد و معافیت های مالیاتی

/
معافیت های مالیاتی در این نوشتار از مجموعه نوشتار های مالیاتی&nb…