نوشته‌ها

الزامی بودن اخذ رسید مالیات در معاملات وسائل نقلیه

/
مالیات بر ارزش افزوده واسئل نقلیه در بودجه 98 برابر بند …
ابطال بخشنامه مالیاتی

شکر خام از مهرماه 1387 مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است نه از مهرماه 1395

/
معافیت شکر خام از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مطابق ماده 53 …