نوشته‌ها

تعرفه قضایی

دریافت هر گونه عوارض و هزینه قضایی باید منشا قانونی داشته باشد

/
تعرفه های قضایی نوعی مالیات است سوال احتراماً با عنایت به ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹…