معافیت مالیاتی اجاره املاک مسکونی در تهران چگونه است؟

در تهران در مجموع ۱۵۰ مترمربع زیربنای مفید مسکونی برای هر شخص به عنوان اندازه معافیت مالیاتی در نظر گرفته می شود و مازاد بر آن مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد.