آیا هزینه اجاره بهای ماشین آلات جزء هزینه های قابل قبول می باشد؟

رابر ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه اجاره بهای دستگاه ها؛ ماشین آلات و ادوات لازم برای فعالیت بنگاه اقتصادی جزء هزینه های قابل قبول مالیات دهنده به شمار می‌رود.