گواهی مالیاتی انجام معامله چیست؟

ماده ۱۸۷ قانون‌ مالیات‌های مستقیم دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده تا پیش از ثبت یا فسخ معاملات و نقل و‌ انتقالات ملکی و همچنین نقل و انتقالات اموال موروثی، مشخصات نوع معامله را به آگاهی سازمان امور مالیاتی برسانند. گواهی مالیاتی انجام معامله

به‌دنبال این اطلاع، سازمان امور مالیاتی یک گواهی مبنی بر انجام معامله صادر می نماید. می توان گفت گواهی مالیاتی انجام معامله به نوعی مبنای اعتراضات مودیان مالیاتی هنگام پرداخت مالیات بر نقل و انتقال اموال و املاکی است که ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم مشخص نموده است.

 

گواهی مالیاتی انجام معامله چیست؟

گواهی انجام معامله، یک نوع گواهی مالیاتی است که در اجرای ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم پس از اعلام دفاتر اسناد رسمی از سوی سازمان امور مالیاتی برای مودیان صادر می‌شود.

عدم اعلام دفترخانه و خودداری او از اعلام و شرح مشخصات معامله به سازمان امور مالیاتی بنابر ماده ۲۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم موجب مسئولیت تضامنی دفترخانه در پرداخت مالیات و جریمه ای معادل ۲۰درصد آن خواهد بود.

گواهی ماده ۱۸۷ چه زمانی صادر می‌شود؟

ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم به معاملات فصل چهارم از باب دوم، فصل اول و ششم از باب سوم این قانون اشاره دارد. این فصول بیانگر موارد مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد املاک و مالیات بر درآمد اتفاقی هستند.

از معاملات موضوع این فصول که مستند به سند رسمی صورت می پذیرد می توان به نقل و انتقال سهم الارث بین ورثه، صدور سند برای ورثه به نسبت سهم الارث، انتقال سند در اجرای وصیت، نقل و انتقال سرقفلی، نتچقل و انتقال املاک از باب بیع، صلح و معاوضه و… اشاره نمود.

پیش از ثبت این معاملات، دفاتر اسناد رسمی موظفند در خواست ثبت معامله را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند تا سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور گواهی انجام معامله نماید.

سازمان امور مالیاتی پیش از صدور گواهی انجام معامله میزان مالیاتی که به هر مورد تعلق می‌گیرد را مشخص می کند تا مودی اقدام به پرداخت آن نماید. اگر مودی مالیاتی به مالیات معینه اعتراضی نداشته باشد آن را پرداخت نموده و بر اساس آن گواهی انجام معامله را دریافت می نماید و دفاتر اسناد رسمی نیز بر اساس گواهی مالیاتی صادره اقدام به ثبت اسناد مربوطه می‌نمایند.
اما اگر مودی مالیاتی نسبت به مالیات معینه در موارد ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم اعتراضی داشته باشد به شرحی که در این نوشتار توضیح خواهم داد می‌تواند اعتراض نموده و خواهان رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی شود.

اختلاف در تشخیص مالیات

گواهی مالیاتی انجام معامله

می‌توان گفت ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم برای مودی مالیاتی حتی در مورد مالیات نقل و انتقال املاک و ارث نیز حق اعتراض را به رسمیت شناخته است.

در صورتی که مودی مالیاتی با سازمان امور مالیاتی در خصوص میزان مالیات متعلق به موارد یاد شده در بالا اختلاف داشته باشد بنابر تبصره یک ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم می‌تواند آن میزان از مالیاتی را که پذیرفته‌است پرداخت نماید و معادل مابقی مالیات تشخیصی نزد سازمان امور مالیاتی تا تعیین تکلیف میزان مالیات در هیات حل اختلاف مالیاتی وثیقه بگذارد.

این اعتراض مودی بر اساس این تبصره خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

 

رسیدگی خارج از نوبت یعنی چه؟

مواردی که قانون، مراجع حل اختلاف مالیاتی را مکلف به رسیدگی خارج از نوبت نموده است بدین معناست که بررسی پرونده‌ و صدور رای در آن‌ مورد بدون توجه به باقی پرونده های مطروحه نزد هیات حل اختلاف مالیاتی انجام می‌پذیرد.

در واقع هیات‌های حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی های خارج از نوبت باید سازوکاری جدای از رسیدگی به باقی پرونده ها در نظر بگیرند.

 

جریمه دیرکرد پرداخت مالیات

گواهی مالیاتی انجام معامله

در صورت اختلاف بین مالیات دهنده و سازمان امور مالیاتی درباره مالیات تشخیصی همانگونه که در بندهای بالا مطرح گردید مودی مالیاتی، معادل آن میزان از مالیات تشخیصی که قبول ندارد باید نزد سازمان امور مالیاتی تا تعیین تکلیف قطعی میزان مالیات وثیقه بگذارد.
پس از صدور رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی و قطعی شدن میزان مالیات، وی مکلف است در صورتی که مالیات تشخیصی بیش از مالیات پرداخت شده به وسیله او باشد برای هر ماه تاخیر در پرداخت ان از تاریخ تشخیص اولیه، معادل ۲.۵درصد جریمه مالیاتی محاسبه و‌ منظور خواهد شد. در واقع مبنای محاسبه این جریمه مالیاتی کل مالیات متعلقه نیست، بلکه به مبلغ مازاد بر مالیات پرداخت شده مودی جریمه مالیاتی تعلق خواهد گرفت.

سازمان امور مالیاتی نمی تواند برای آن میزان از مالیات که به وسیله مودی پرداخت شده است جریمه مالیاتی در نظر بگیرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *