مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات حقوق

دفاعیه مالیاتی در برابر برگ تشخیص مالیات بر حقوق

مالیات بر حقوق

یکی از انواع درآمدهای مالیاتی کشور، درآمد ناشی از مالیات بر حقوق اشخاص است. پرداخت مالیات بر حقوق توسط ارائه برگ تشخیص مالیات بر حقوق اساسا بر عهده کسی است که دستمزد و حقوق دریافت می کند اما کسر آن از حقوق افراد و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی بر عهده کارفرما یا پرداخت کننده حقوق است.

پرداخت مالیات بر حقوق به عهده چه کسی است؟

از آنجا که سازمان امور مالیاتی، ساختار و سامانه ای که امکان شناسایی برخط استخدام ها و پرداخت و دریافت حقوق و دستمزدها را ندارد، در این مورد قانونگذار برای آسان شدن روش دریافت مالیات و سرعت بخشیدن به دریافت مالیات، کارفرما و پرداخت کننده دستمزد را موظف نموده که در هنگام پرداخت حقوق و دستمزد، نسبت به کسر مالیات از حقوق پرداختی و سپس واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.

بنابراین، مالیات بر حقوق از آن دسته مالیات هایی است که قانون، اشخاص دیگر را در برابر سازمان امور مالیاتی، متعهد به همکاری برای وصول مالیات کرده است و “مدیران در برابر پرداخت مالیات بر حقوق کارکنان مسئولیت” دارند.

عدم پرداخت مالیات بر حقوق

این اشخاص اگر اقدام به همکاری برای وصول مالیات ننمایند، سازمان امور مالیاتی باید خودشان را در حکم مودی مالیاتی، قرار دهد و مالیات کسر نشده را به همراه جریمه عدم کسر مالیات از آنها مطالبه و وصول نماید.

همچنین اگر پرداخت کنندگان حقوق و کارفرمایان، اقدام به کسر مالیات از دستمزد افراد کرده ولی آن را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز ننموده باشند، سازمان امور مالیاتی، مکلف است علاوه بر مطالبه مالیات واریز نشده و جریمه عدم واریز آن، اقدام به مطالبه خسارت تاخیر در واریز مالیات کسر شده نماید.

ماده ۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم بیان می دارد که سازمان امور مالیاتی در این موارد باید از طریق صدور برگ تشخیص مالیات بر حقوق، اقدام به مطالبه مالیات بر حقوق نماید

دفاعیه مالیاتی ” مالیات بر حقوق

با این توضیحات، بخش مهمی از چارچوب اصلی تنظیم یک” دفاعیه مالیاتی” در برابر برگ تشخیص مالیات بر حقوق و اعتراض به برگ تشخیص مالیات حقوق را بیان کردم.

اشتباه در محسابات

اگر برگ تشخیص مالیات بر حقوق، صادره از سازمان امور مالیاتی، دربردارنده محاسبات اشتباه درباره میزان اصل مالیات بر حقوق باشد متن دفاعیه مالیاتی باید متمرکز بر آشکار کردن موارد اشتباه در محاسبات راجع به اصل مالیات بر حقوق باشد.
در مواردی که برگ تشخیص مالیات بر حقوق، دربردارنده محاسبات اشتباه در میزان جرایم ناشی از عدم کسر مالیات بر حقوق یا اشتباه در محاسبه میزان جرایم تاخیر در پرداخت مالیات مکسوره باشد لایحه دفاع مالیاتی باید بر آشکار کردن موارد اشتباه در محاسبات در جرایم مالیات بر حقوق باشد.

اشتباه در تشخیص مودی

از دیگر موارد مهم در تنظیم لایحه دفاعیه مالیاتی درباره مالیات بر حقوق کارکنان آن است که اگر برگ تشخیص مالیات بر حقوق صادره از سازمان امور مالیاتی دربردارنده اشتباه در تشخیص کارمند بودن افراد یا مشاور بودن آنهاست دفاعیه مالیاتی باید متمرکز بر اثبات اشتباه ممیز مالیاتی در تشخیص نوع رابطه افراد با کارفرما یا پرداخت کننده حقوق باشد.

در این مورد، کارفرما یا پرداخت کننده، باید اثبات کند که رابطه او با فرد مربوطه از نوع استخدامی نبوده و پرداخت های انجام شده در وجه آن فرد، از جنس دستمزد و حقوق نبوده است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *