اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت

الزامات قانونی اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت

همانگونه که در نوشتار اظهارنامه مربوط به انحلال شرکت اشاره شد، آخرین مدیر یا مدیران شرکتها موظف اند قبل از انحلال شرکت اقدام به تسلیم اظهارنامه ی حاوی صورت دارایی و بدهی شرکت به نام اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت را به اداره امور دارایی مربوطه تسلیم نمایند.

در این نوشتار به بیان الزامات قانونی اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت و تشریح نکاتی که قانوناً باید در اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت رعایت شود خواهیم پرداخت.

ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران منحصراً با قید نام و همراه با پیوند سایت ساویران مجاز است.

انحلال شخص حقوقی

مالیات انحلال شخص حقوقی

اظهارنامه مالیاتی ماده ۱۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم

الزامات قانونی اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت عبارت اند از:

۱- اظهارنامه قانونا باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده که می خواهد برای انحلال شرکت تصمیم بگیرد به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم شود.

نکته ۱: منظور از اداره امور مالیاتی مربوطه در مورد شرکتها، اداره امور مالیاتی ای است که شرکت در آنجا پرونده مالیاتی تشکیل داده است؛ و معمولا اداره امور مالیاتی هر شرکت بر اساس نشانی دفتر مرکزی آن شرکت تعیین می گردد.

مسئولیت مدیران در پرداخت مالیات

مسئول پرداخت مالیات شرکت

مسئولیت مالیاتی مدیران شرکتها

نکته ۲: منظور از آخرین مدیر یا مدیران، اشخاصی است که در زمان اتخاذ تصمیم برای انحلال شرکت عضو اصلی هیات مدیره شرکت بوده اند.

مسئولیت مدیرعامل در پرداخت مالیات

نکته ۳: مدیر عامل شرکت نیز جزء مدیران منظور ماده ۱۱۴ قلمداد می شود.

نکته ۴: اعضای علی البدل هیات مدیره شرکتها مشمول ماده ۲۱۴ نمی باشند.

مسئول پرداخت مالیات شرکتها

نکته ۵: عموماً در شرکتها، مجمع عمومی فوق العاده صلاحیت اتخاذ تصمیم برای انحلال شرکت را دارد و در مورد سایر اشخاص حقوقی همانند موسسات و کانون ها و بنیاد ها و… ممکن است صلاحیت انحلال آن شخص در اختیار اشخاصی همانند هیات امنا یا… باشند.

به هر صورت تفاوتی نمی کند که ارکان یا عناصر تصمیم گیرنده برای انحلال چه عنوانی داشته باشند. مهم آن است که مدیران آن شخص حقوقی برابر ماده ۱۱۴ قانون مالیات های مستقیم پیش از تشکیل ارکان صلاحیت دار برای انحلال اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت به اداره امور مالیاتی کرده باشند.

تشخیص مجمع عمومی فوق العاده برای انحلال شرکت

اتخاذ تصمیم برای انحلال شرکت

مجمع انحلال شرکت

نکته ۶: اگر مدیران شخص حقوقی اشتباهاً اقدام به دعوت رکنی از شرکت که صلاحیت انحلال شرکت را ندارد نموده باشند، حتی اگر منجر به اتخاذ تصمیم مبنی بر انحلال شرکت شده باشد، هم دعوت آن رکن به وسیله مدیران شرکت باطل است و هم تشکیل آن رکن و هم تصمیم آنها به انحلال شرکت و در نتیجه اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت نیز در این مورد از درجه اعتبار ساقط است.

چرا که همانگونه که ماده ۱۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نموده است، مجمع یا رکنی که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت می شود باید دارای صلاحیت قانونی برای اتخاذ تصمیم جهت انحلال شرکت باشد.

۲- اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت باید حاوی صورت دارایی و بدهی شرکت در تاریخ دعوت مجمع یا رکن صلاحیت دار برای انحلال باشد.

نکته۷: توجه شود که تاریخ دعوت مجمع با تاریخ تشکیل مجمع متفاوت است. در مورد اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت، صورت دارایی و بدهی موضوع ماده ۱۱۴ باید به تاریخ دعوت مجمع عمومی فوق العاده تنظیم شود، نه به تاریخ تشکیل مجمع. زیرا چه بسا اعداد و ارقام و مندرجات آن در حد فاصل بین دعوت مجمع و تشکیل مجمع تغییر کرده باشد.

۳- یکی دیگر از اقدامات قانونی مربوطه به اظهارنامه انحلال شخص حقوقی آن است که این اظهارنامه لزوماً بایستی برابر نمونه ای که سازمان امور مالیاتی تهیه کرده تنظیم گردد.

صاحبان حق امضاء

امضای اسناد تعهد آور شرکت

صاحبان امضای مجاز

۴- این اظهارامه بایستی به امضای اشخاصی برسد که برابر آگهی روزنامه رسمی شرکت و اساسنامه آن دارنده امضای مجاز می باشند.

امضای اسناد تعهد آور

۵- چون اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت جزء اسناد و اوراق تعهد آور شرکت می باشد و اسناد تعهد آور در اغلب موارد بایستی علاوه بر امضا به وسیله صاحبان امضای مجاز، منقوش به مهر شخص حقوقی نیز بشود، بنا بر این لازم خواهد بود که مهر شرکت نیز ذیل آن نقش گردد.

نکته ۸: اگر اساسنامه شرکت نقش مهر شرکت را در مورد اوراق و اسناد تعهد آور الزامی ندانسته باشد، نقش آن در ذیل اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت نیز الزم نخواهد بود.

نکته ۹: عبارت “مهر موسسه” کهدر ماده ۱۱۴ قانون مالیات های مستقیم ذکر شده است از باب مثال بوده و واژه موسسه در معنی عام آن که همان شخص حقوقی می باشد به کار رفته است و محدود به موسسات نمی باشد بلکه در معنی عام دربر دارنده همه اشخاص حقوقی از جمله شرکتها، موسسات، سازمانها، بنیادها و… می باشد.

 

در صورتی که به انتخاب وکیل مالیاتی یا مشاوره مالیاتی در زمینه مالیات انحلال شرکت و دیگر نوشتارهای نفیسه رئیسی کیا نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده علاقه مند بودید، درخواست خود را از طریق saviran97@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۳۲۷۹ و ۸۸۳۲۱۰۸۸ تماس حاصل فرمایید.

 

نفیسه رئیسی کیا

سوم فرورین ماه ۱۳۹۸

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *