نوشته‌ها

میزان معافیت مالیاتی سالانه مستغلات برای اشخاص حقیقی فاقد درآمد دیگر در سال 1398

/
برابر بند "الف" تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، در مورد…