نوشته‌ها

تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده

/
قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به موجب بند "و" تبصره 8 قانون ب…