نوشته‌ها

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث نسبت به سهام و اوراق بهادار

/
سهام و اوراق بهادار در اظهارنامه حاوی کلیه اقلام ماترک متوفی ذکر و ب…
مالیات ارث ماشین

مالیات بر ارث نسبت به اموال منقول

/
اموال منقول و وسائل نقلیه پس از فوت شخص، وراث وی موظف به تهیه ل…
مالیات بر ارث

مالیات بر ارث املاک و اموال غیر منقول

/
نحوه محاسبه مالیات بر ارث نسبت به املاک متوفی و نرخ های آن