نوشته‌ها

بدهکاری مالیاتی

بدهکاری مالیاتی چه عواقبی به دنبال دارد؟

/
عدم پرداخت مالیات برای مودیان عواقبی همچون توقیف اموال و ممنوع الخروجی مالیاتی را به دنبال دارد، که در این نوشتار به شرح آن خواهیم پرداخت.