در مورد معاملات املاک قولنامه‌ای اظهارنامه، مالیات بر درآمد املاک ظرف چه مدتی باید به اداره امور مالیاتی تسلیم شود؟

ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ انجام معامله.