نرخ مالیات نقل و انتقال قطعی املاک چقدر است؟

پنج درصد. به مأخذ(بر پایه ی) ارزش معاملاتی ملک.